Fully engaged in the life and mission of Jesus

Steve Grace 
Lead Pastor

stevegrace@hoodriveralliance.org
John Blosser
Associate Pastor

blosser@gorge.net
Tina Combs
Youth Pastor
tinag.hracyp@gmail.com
Emily Blosser
Worship Pastor
emilyblosser@gorge.net 

Karola Aleckson
Children's Pastor

karolaa@hoodriveralliance.org
Holly Grace
Children's Ministry Assistant

hgrace@hoodriveralliance.orgAmanda Holste
Discipleship Pastor

Amanda@hoodriveralliance.org
Paul Boehlke
Resident Church Planter

paulboehlke@gmail.com
Gretchen Goss
Adminstrator

office@hoodriveralliance.org  
     
Jordan Hewitt
Youth Pastor 
jordan.hewitt13@gmail.com
                                                                                                        
                                                           

Copyright 2013 Hood River Alliance                                     ALL RIGHTS RESERVED Website Design by Christian Pathway